Budjettiriihestä paljon hyviä päätöksiä

Veteraanien asiat ovat tärkeitä minulle myös henkilökohtaisesti. Olen tosi tyytyväinen, että heidän tilanteeseensa saadaan vihdoin parannuksia.

Veteraaneille maksuttomia palveluita kotiin

Ensi vuodesta lähtien kaikki kotona asuvat avopalveluita tarvitsevat veteraanit voivat saada maksuttomia palveluita kotiin. Samalla sotainvalidien haittaraja-aste lasketaan 15 prosentista 10 prosenttiin. Yli 90-vuotiailla on lähes poikkeuksetta vaivoja. Minä alentaisin haitta-asteen nollaan.

Näitä parannuksia olisi voitu tehdä aiempienkin hallitusten aikana. Sillä olisi ollut varmasti kansan tuki. Nyt veteraaneja on jäljellä enää 22 000. Nyt veteraanien vähentyessä pitäisi kaikille tulla mahdollisuus päästä hoitokotiin. Veteraanien hoitoa pitäisi kehittää edelleen esimerkiksi veteraanien puolisoiden ja sotaorpojen osalta, Elomaa esittää.

Yrittäjille suunnatut helpotukset tärkeitä

Myös yrittäjien tukeminen maksupohjaisella alv:llä ansaitsee kiitosta. Uudistuksen jälkeen pienyrittäjä voi maksaa kaupasta maksettavan arvonlisäveron sitten ja sillä rahalla, jonka hän kaupasta saa, eikä rahaa tarvitse ainakaan lainata pelkkää veronmaksua varten. Ymmärrän tämän merkityksen hyvin. Itsellänikin oli oma pieni yritys ennen eduskuntaa. Välillisesti työllistin muitakin.

Muutenkin pienten ja mikroyritysten kehittäminen on tärkeää, koska ne luovat Suomelle tulevaisuutta. Suuret yritykset vähenevät entisestään, valtaosa yrityksistä on pikkuruisia.

Tiedän yrittäjän vaikeudet. Pienyrittäjät ovat tiukoilla. Yrittäjäpaketti koituu kaikkien yrittäjien hyväksi.

Guggenheimin torppaaminen ei heikennä kulttuuritarjontaa

Hallituksen päätös jättää Guggenheim vaille valtioin rahoitusta on tärkeää kotimaisen kulttuurin kannalta. Meillä on omia museoita kiinni, kun niiden pyörittämiseen ei ole rahaa. Olisi järjetöntä rahoittaa Guggenheimia lisäksi.

Tuki audiovisuaalisille markkinoille on sen sijaan hieno juttu: elokuvayhtiöt voivat nyt kuvata Suomessa eikä tarvitse mennä Viroon kuvaamaan, jossa on pienemmät kustannukset ja vastaava tuki. Myös kansainväliset yhtiöt voivat kuvata esimerkiksi Lapissa tai jopa Venäjälle sijoittuvia kuvauksia Suomessa. Tällainen toiminta tuo rahaa Suomeen esimerkiksi hotelleille.

Varhaiskasvatuksen maksut alenevat

Budjettiriihessä myös varmistui, että pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen maksut pienenevät. Tämä helpottaa lapsiperheiden taloutta, joka on usein muutenkin tiukoilla. On keskeistä, että jo aiemmin sovituista pienituloisten lapsiperheiden maksujen kevennyksistä pidettiin kiinni.

Lindströmin esitys

Budjettiriihessä hyväksyttiin myös työministeri Lindströmin esitys, joka mahdollistaa yli 60 vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle pääsyn. Tämä on inhimillinen linjaus, joka helpottaa ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien arkea. Monille heistä eläkkeelle pääsy on oikea ratkaisu.

Maataloudelle 50 miljoonaa hätäapua

Hallitus päätti budjettiriihessä myös 50 miljoonan euron kriisipaketista maataloudelle. Tilat, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin hintojen romahtamisen ja Venäjä-pakotteiden tuloksena saavat nyt hieman helpotusta.

Comments are closed.