Kansan mielipide, tehokkuus ja ruotsin kielen opiskelun vapaaehtoisuus

Kansalaisaloite ruotsin kielen vapaaehtoisuuden puolesta oli todella kansan asialla. Valtaosa suomalaisista ei ole ruotsin kielen pakollisen opiskelun kannalla enkä ole minäkään. Kannatan kielten opiskelussa vapaaehtoisuuden vahvistamista. Uskon siihen, että aito opiskelumotivaatio löytyy paremmin vapaaehtoisen valinnan kuin pakon kautta. Väkisin tekeminen on tehotonta. Olennaisinta kielten opetuksessa on, se että oppilaat saavuttavat käytännössä mahdollisimman hyvän kielitaidon. Vain tämä mahdollistaa esimerkiksi työskentelyn kyseisellä kielellä. Ruotsin kielen tapauksessa on helppo todeta, ettei yleinen kielen osaaminen ole toivotulla tasolla siitä huolimatta, että sen opiskeluun käytetään paljon aikaa suomalaisissa kouluissa. Myöskään virkamiesruotsin suorittaminen yliopisto- ja korkeakoulututkintojen ei tunnu takaavan tarvittavaa kielitaitoa työtehtävistä suoriutumiseksi ruotsin kielellä. Tarvittavat palvelut ruotsiksi pyörivät tällä hetkellä niiden henkilöiden varassa joiden ruotsin kielen käytännön osaaminen on riittävällä tasolla. Näin tulisi jatkossakin olemaan vaikka ruotsin kielen opiskelu olisikin vapaaehtoista. Koska nykytilanne ruotsin tosiasiallisen osaamisen suhteen on heikko, tarvitaan muutos.

 

Vieraiden kielten monipuolinen osaaminen on valtti kansainvälisessä kilpailussa ja kielten opiskeluun tulee panostaa. Espanja, ranska, saksa, japani, venäjä sekä myös toinen kotimainen kielemme ruotsi. Tässä esimerkkejä kielistä jotka saattavat avata aivan uusia mahdollisuuksia työuraa ajatellen. Se minkä kielen osaaminen tulee lopulta hyödyttämään itse kutakin, riippuu täysin kiinnostuksen kohteista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Mitä suurempi maailman kieli on kyseessä, sitä suuremman pelikentän se periaatteessa avaa kielen taitajalle. Ruotsin kielen opetuksen nykyisen kaltainen eritysasema suhteessa muihin kieliin äidinkieltä lukuun ottamatta ei ole perusteltua enää 2000-luvun globaalissa maailmassa. Olen vahvasti sitä mieltä, että ruotsin kielen opetusta on tarjottava jatkossakin kouluissamme, mutta mielestäni kouluissa on annettava valita nykyistä vapaammin mitä kieliä oppilaat haluavat opiskella. Kaikkien laittaminen samaan muottiin ei tässäkään asiassa johda parhaaseen mahdolliseen tulokseen kenenkään kannalta. Korostan oppimistulosten kannalta keskeisen motivaation ja vapaaehtoisuuden kulkevan käsi kädessä.

 

Koulujen tuntijaossa ei ole loputtoman paljon tilaa. Tästä johtuen olisi järkevää täyttää lukujärjestykset kaikin puolin mahdollisimman tehokkaasti tavoitteena maksimoida oppimistulokset koko oppiannekokonaisuutta ajatellen. Ruotsin kielen opiskelu nykymuodossaan ei ole tehokasta. Kielten opetusta voitaisiin tarjota nykyistä monipuolisemmin jos niin sanotusta pakkoruotsista luovuttaisiin. Me perussuomalaiset arvostamme kansan mielipidettä ja järkiperusteita. Tästä johtuen jätimme oman vastalauseemme sivistysvaliokunnan kansalaisaloitetta koskevaan mietintöön. Olimme ainoa puolue joka äänesti eduskunnan istuntosalissa kansalaisaloitteen puolesta. Näin kävi siitä huolimatta, että vuoden 2011 eduskuntavaalikonevastausten perusteella meidän ei olisi pitänyt olla näin yksin kansalaisaloitetta koskevassa äänestyksessä.

 

 

Comments are closed.