Ajatuksiani

Kike Elomaa-Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tärkeää.

-Yhteiskunnan tuettava vähävaraisia. Työttömät, vanhukset ja opiskelijat otettava huomioon paremmin päätöksenteossa.

-Kaikin puolin tasa-arvoinen yhteiskunta tavoitteena.

-Rehellisyyttä, tehokkuutta ja avoimuutta päätöksentekoon.

-Työ ja yrittäjyys kunniaan. Työllisyys lisää hyvinvointia ja yrittäjyys lisää työpaikkoja. Yrityksille on luotava paremmat toimintaedellytykset.

-Ei turhalle byrokratialle.

-Terveyttä ja hyvinvointia edistettävä aktiivisesti esimerkiksi kehittämällä liikuntapalveluja.

-Lähiruokatuotantoa edistettävä.

-Järkevä ja oikeudenmukainen verotus. Esimerkiksi pk-yritysten toimintaedellytyksiä ei tule heikentää verotuksella. Verotettava niitä keillä on varaa maksaa.

-Harmaan talouden ehkäisy tärkeää.

-Peruspalvelut kaikkien oikeus asuinpaikasta riippumatta.

-Koulutuksellinen tasa-arvo hyvinvointiyhteiskunnan kannalta keskeisessä asemassa. Koulutuksesta ei saa leikata.

-Ei EU:n tukipaketeille ja liittovaltiokehitykselle.

-Ympäristö- ja energiapolitiikkaan järkeä. Ympäristöstä pidettävä huolta, mutta uskallettava sanoa ei rikkidirektiiville ja muille erityisesti Suomen asemaa heikentäville päätöksille. Esimerkiksi tuulivoiman hyötyjä ja haittoja on arvioitava uudelleen.

 


 

Comments are closed.