Koirien myrkytystapaukset nousseet ongelmaksi useilla paikkakunnilla

Julkaisin tiistaina alla olevan tiedotteen koskien koirien myrkytystapauksia. Vaikuttaa siltä, että myrkytystapauksien määrä on kasvanut viimeisien kuukausien aikana.

Koirien myrkyttämiseen puututtava – lapsetkin vaarassa

Kansalaisilta on saapunut edellisinä viikkoina yhteydenottoja koiriin kohdistuvista myrkytysyrityksistä. Myrkytykseen liittyviä tapauksia on sattunut useilla paikkakunnilla. Esimerkiksi Tuusulassa koiria on joutunut sairaalahoitoon ja muutama kuollutkin myrkytyksen seurauksena. Tuusulasta löydetyt syötit sisältävät alustavien tietojen mukaan klooria ja lipeää.

Teon tekee entistä vakavammaksi se, että myrkytettyjä syöttejä on löytynyt mm. lasten leikkipaikkojen ja koulujen läheltä, missä myös pienet lapset voivat joutua myrkylle alttiiksi. Myrkytettyjen syöttien levittäminen maastoon polkujen varrelle asettaa myös luonnonvaraiset eläimet vaaraan.

Koirien myrkyttämisestä on tehty useampi rikosilmoitus, mutta poliisin resurssit eivät ole riittäneet tapausten tutkimiseen. On olennaista, että myrkyttäjät saadaan viranomaisten toimesta vastuuseen teoistaan. Näin saataisiin selkeä viesti syyllisille, että heidän toimintansa on tuomittavaa. Nykyisellään sosiaalisesta mediasta löytyy koirien myrkyttämiseen kannustavia ryhmiä. Kyseiset ryhmät tulisi sulkea välittömästi.

Taloudellisen epävarmuuden ja henkisen pahoinvoinnin yleistyminen yhteiskunnassa johtaa usein eläimiin kohdistuvan väkivallan lisääntymiseen. Tutkimusten mukaan eläimiin kohdistuva väkivalta johtaa helposti ihmisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Niin eläinten kuin ihmisten turvallisuuden kannalta olisikin tärkeää, että poliisin resursseja pyritään lisäämään nykyisestä myös eläinsuojelun nimissä. Lisäksi valmisteilla olevassa eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa eläinten hyvinvointi on asetettava selkeästi etusijalle, jotta eläimiin kohdistuvat väärinkäytökset saadaan vähenemään.

Comments are closed.