Muutama tosiasia Kreikan tukipaketista

Kevään aikana on esitetty monia väitteitä, mitä hallitusvastuuseen ryhtyneet perussuomalaiset tekevät ja mitä he eivät tee. Hallituspuolueen arvostelu on toki yleistä ja ajoittain tarpeellistakin. Totuuden kannalta ongelmaksi arvostelu muuttuu silloin, kun väitteet eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Viimeisimpänä esille nousi Kreikan veloista esitetyt väitteet.

Tässä faktaa:

Kreikan lainoja ei anneta anteeksi. Jos lainat annetaan anteeksi, niin suomalaiset veronmaksajat joutuvat Kreikan kriisin maksumiehiksi. Sen sijaan maksuaikojen pidentämistä ja korkojen laskemista harkitaan. Tästäkään ei ole tehty päätöksiä. Päätökset asiasta tehdään euromaiden kesken, ei Suomen hallituksessa tai perussuomalaisten toimesta. Velkapääomaa ei kuitenkaan leikata.

Eduskunta hyväksyi EVM-sopimuksen määräenemmistöllä edellisellä kaudella. Tämä tarkoitti sitä, että Kreikan tukipaketit maksettaisiin jatkossa EVM:n kautta riippumatta Suomen kannasta. Erityisesti vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit vakuuttivat ja lupasivat ennen vuoden 2011 Eduskuntavaaleja äänestävänsä tällaista tukipakettia ja sopimusta vastaan. He käänsivät takkinsa. On ymmärrettävää, että demarit nyt peittelevät edellisen hallituksen aikaisia tekojaan syyttämällä perussuomalaisia takinkäännöstä, kun EVM:n kautta maksetaan Kreikan kolmas tukipaketti.

Tosiasiassa demarit siis sitoivat Suomen pysyvästi näihin maksujärjestelyihin siirtämällä suomalaisten veroeuroja 1,5 miljardin edestä eurooppalaisille suurpankeille. Tämän tosiseikan vuoksi perussuomalaiset eivät pystyneet Kreikan kolmatta pakettia estämään.

On perussuomalaisten ansiota, että tämän hallituksen hallitusohjelmaan kirjattiin selvästi, että mikäli EVM:aa joudutaan käyttämään, sen tulee tapahtua sen nykyisen kapasiteetin ja pääomarakenteen puitteissa. Piikki on siis kiinni, eikä uutta rahaa Kreikka-paketteihin laiteta. Perussuomalaiset eivät takkia käännä, vaan vastustavat vakaasti Kreikan tukiprojektia. Tämä on tosiasia.

Comments are closed.