Nuorten miesten syrjäytymistä ehkäistävä jo oppilaitoksissa

Jätin tänään hallitukselle kirjallisen kysysmyksen koskien nuorten syrjäytymistä.

OECD:n 15.9.2016 julkaisema tutkimuksen ”Education at Glance” mukaan 21,4 prosenttia 20-24 vuotiaista miehistä oli Suomessa koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella tai työttömänä. Vastaava luku suomalaisten naisten osalta oli selvästi alhaisempi 15,4 prosenttia. OECD-maiden vastaavat luvut ovat miesten osalta 15,5 prosenttia ja naisten 18,5 prosenttia. Vuonna 2005 vastaava luku suomalaisten nuorten miesten osalta oli 12 prosenttia, joten syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten osuus on kasvanut nopeasti.

Nuoren syrjäytymisen taustalla on usein työttömyys, alhainen koulutustaso, osattomuuden kokemus ja vaikutusmahdollisuuksien vähäisyys. Nuorten syrjäytyminen johtaa puolestaan kasvaviin sosiaalimenoihin ja sosiaalisiin ongelmiin. On myös yleisesti tiedossa, että etenkin nuorten miesten syrjäytyminen ruokkii äärijärjestöjen kasvua.

Toisen asteen oppilaitoksesta valmistuessaan osa nuorista joutuu tahtonsa vastaisesti pitämään välivuoden työpaikan tai jatko-opiskelupaikan puuttuessa. Tällöin nuori on vaarassa pudota työvoiman ja koulutuksen ulkopuolelle. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuorta, joka jää ilman koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa tai muuten tarvitsee apua palveluihin pääsemiseksi.

Ilman työ tai jatko-opiskelupaikkaa jäävälle toisen asteen päättävälle nuorelle olisi kuitenkin hyödyllisempää, jos hänelle laadittaisiin työ –tai opiskelusuunnitelma oppilaitoksen tai kunnan toimesta jo ennen hänen valmistautumistaan. Opiskelija itse osallistuisi aktiivisesti suunnitelman tekoon. Valmistuessaan nuori on paremmin nuorisotyöntekijöiden saavutettavissa, eikä viranomaisten erillinen ilmoitus etsivälle nuorisotyölle olisi tarpeellinen. Lisäksi hänen tietonsa ja taitonsa ovat tuoreella pohjalla, eikä syrjäytymiskierre ole vielä alkanut. Työ- tai opiskelusuunnitelman teko varhaisessa vaiheessa säästäisi yhteiskunnan varoja, vähentäisi nuorten syrjäytymistä, mahdollistaisi nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen ja estäisi äärijärjestöjen kasvua.

Comments are closed.