Perussuomalaisen koulutuspolitiikan vaikutus näkyy

Perussuomalaiset ovat jo pitkään ajanut lukukausimaksuja ulkomaalaisille. Korkeakoulut velvoitetaan jatkossa perimään vähintään 1500 euron lukuvuosimaksun EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Eurooppalaisilta maksuja ei voi periä, koska EU- ja ETA-maat ovat sopineet keskenään, että niiden kansalaiset saavat opiskella muissa jäsenvaltioissa samoin ehdoin kuin niiden omat kansalaiset.

Lappeenrannan yliopisto (LUT) ja Helsingin yliopisto ovat ensimmäisenä kertoneet maksullisista ohjelmistaan. Lappeenrannassa tänä vuonna alkava, saudi-arabialaisille suunnattu ohjelma maksaa 10 000 euroa lukuvuodelta, Helsingin yliopistossa ohjelmien lukuvuosimaksut vaihtelevat 10 000 eurosta 25 000 euroon. Perussuomalaisten koulutuspolitiikka alkaa tuottaa tulosta.

On turha pelätä, että tämä johtaisi suomalaisopiskelijoiden lukukausimaksuihin. Meillä on vahva perinne opintojen maksuttomuudesta. Ulkomaalaisten osalta noudatamme nyt kansainvälistä käytäntöä. Yliopistotasoinen opetus on kallista. Miksi Suomen pitäisi tarjota tasokasta koulutustaan maksutta, kun ei suomalaisopiskelijatkaan nauti ilmaisopiskelusta Euroopan ulkopuolella?

Comments are closed.