Sotiemme veteraanit 2014

Vuosina 1939-1945 noin 700 000 henkilöä palveli rintamalla. 94 000 kaatui, saman verran vammautui pysyvästi. 95 000 naista palveli rintaman välittömässä läheisyydessä. Nyt sotiemme veteraaneja on jäljellä enää 16 000 miestä ja 11 000 naista. Sotainvalideja on 3500. Aloitettuani vuonna 2011 uutena kansanedustajana, jäi ensimmäisenä vuonna mieleen sykähdyttävimpänä hetkenä syksy 2011 kun eduskuntaan saapui yli 100 veteraania. Heillä oli kunniamerkit rinnassa ja tummat puvut päällä. Osa tuli pyörätuolissa, osa hitaasti ja ryhdikkäästi kävellen. Heillä oli viesti joka kuului seuraavalla tavalla: ”Olemme vielä elossa, älkää leikatko kuntoutuksestamme”. Eduskunnan puhemies, useita ministereitä ja kansanedustajia oli vastaanottamassa viestiä. Veteraanijärjestöjen taholta on kantautunut vastaava viesti joka vuosi. Kuntoutus- ja kotipalvelut on turvattava.

Miksi veteraanit joutuvat muistuttamaan päätöksentekijöitä olemassaolostaan ja heille tarjottavien palvelujen puutteista joka ikinen vuosi? Miksi on järjestettävä televisiossakin mainostettuja veteraanikeräyksiä joka vuosi? Koska sotiemme veteraanien kuntoutusta ja hoivaa ei ole koskaan järjestetty kunnolla. Vasta tänä vuonna Kela on alkanut antaa henkilötietoja kunnille, jotta kuntoutukseen oikeutetut henkilöt saavutettaisiin. Valitettavasti valtaosa avun ansainneista on jo kuollut. Veteraanipalvelujen saavuttamattomuus on ollut erityisesti suurten kaupunkien ongelma. Tähän liittyvät käytännön hankaluudet ovat olleet tiedossa jo pitkään, mutta asioiden korjaamiseksi ei ole aiemmin laitettu tikkua ristiin.

Vuodelta 1948 peräisin olevassa sotavammalaissa oleva haitta-asteluokitus määrittää ketkä ovat oikeutettuja laissa määriteltyihin palveluihin. Olen jättänyt lakialoitteen sotavammalain muuttamiseksi alkusyksystä, koska laki kaipaa kipeästi päivittämistä. Ehdotin lakialoitteessani, että haitta-asteluokittelu poistettaisiin kokonaan Suomen sodissa vuosina 1939-1945 palvelleiden henkilöiden kohdalla. Perustelin aloitettani veteraanien yli 90 vuoden keski-iällä ja tästä johtuvilla hoitotarpeiden muutoksilla. Aloite keräsi 51 allekirjoitusta eikä se edennyt äänestykseen asti. Ei voi kuin ihmetellä, että kuinka irvokas koko haitta-asteluokittelu on ottaen huomioon itsenäisyyttämme puolustaneiden uhraukset maamme eteen.

Miksi emme hoida maamme itsenäisyyden pelastaneiden asioita kuntoon vielä kun se on mahdollista? Heitä on jäljellä enää 27 000 henkilöä. Olen ottanut selvää, että lähes poikkeuksetta veteraanijärjestöjen varat on osoitettu erityisesti kotiin vietäviin palveluihin lähivuosien ajan ja jonkin verran säästetään perinnerahastoon, jonka tehtävä on veteraanihistorian säilyttäminen jälkipolville. Itsenäisyyspäivänä pidetään hienoja puheita vapaudesta ja itsenäisyydestä sekä kauniista kotimaastamme. Suomen kansa kunnioittaa sotiemme veteraaneja, mutta onko valtiovalta kunnioittanut heitä tarpeeksi päätöksissään vuosien saatossa? Ei tarpeeksi. Seuraavalla hallituksella on vielä mahdollisuus korjata asioita elossa olevien sotiemme veteraanien osalta.

 

 

Comments are closed.