Suomi liikkeelle

Tuleva hallitus joutuu pian painimaan hankalien kysymysten kanssa. Ongelma on tietysti huutava rahapula. Eri ministeriöiden hallinnonaloilta kaivataan hyviä ja kestäviä ratkaisuja säästöjen saavuttamiksi ja ennen kaikkea maamme kehittämiseksi kestävällä tavalla. Liikuntaan panostaminen on yksi keino säästää selvää rahaa tulevaisuudessa muun muassa terveydenhuollon kustannusten alenemisen tai työkyvyn paranemisen kautta. Ja mikä parasta, lisääntyneen liikkumisen seurauksena yleinen hyvinvointi paranee ja kaikilla on kivempaa. Liian vähäisen liikunnan on arvioitu aiheuttavan vuositasolla valtiolle miljardiluokan menoerän. Arkielämä on tätä nykyä liian helppoa ja vaivatonta mitä tulee liikkumiseen. Vaikka iso osa suomalaisista harrastaa liikuntaa, valtaosa väestöstä ei liiku tarpeeksi saavuttaakseen terveyden ylläpidon kannalta riittävän liikunta-annoksen. Lisäksi väestön terveyserot kasvavat ja eri sosioekonomisten ryhmien välinen terveyskuilu venyy. Itse näen liikunnan merkityksen yhteisöllisyyden näkökulmasta valtavan tärkeänä. Yhteinen liikuntaharrastus luo usein jotain sellaista minkä arvoa ei rahalla voida mitata.

 

Suomalaisten liikkumisen lisäämiseksi tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja, poikkihallinnollista yhteistyötä ja riittävä rahoitus. Liikunta on nostettava esille hallitusneuvotteluissa. Suomeen tarvitaan kansallinen ohjelma liikunnan edistämiseksi. Käytännön toimina voisi esimerkiksi varmistaa, että jokainen koulupäivä sisältäisi liikuntaa jossain muodossa ja verotuksella tai byrokratialla ei saisi hankaloittaa suomalaisen liikunnan kannalta elintärkeää vapaaehtoistoimintaa. Nyt tarvitaan aitoa halua kehittää suomalaista liikuntapolitiikkaa vastaamaan paremmin nyky-yhteiskunnan haasteisiin. Jos päättäjät arvostavat suomalaisten hyvinvointia, ei liikuntaa voida sivuuttaa tulevassa hallitusohjelmassa.

Comments are closed.