Ylen parlamentaarinen työryhmä sai työnsä päätökseen – yle uudistuu

 

Ylen parlamentaarinen työryhmä on saanut ylen roolia ja rahoitusta koskeneet neuvottelut päätökseen. Parlamentaarisen työryhmän jäsenenä voin todeta, että neuvoteltu tulos on perussuomalaisten kannalta hyvä. Kokonaisuutta tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että neuvotteluissa oli mukana kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta.

Neuvottelutulos on kompromissi, jossa saimme meille erittäin tärkeän asian läpi. Yle-laissa suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen nousee etusijalle, monikulttuurisuus-sana poistuu pykälistä. Tämä on erittäin merkittävä saavutus, jonka tulee näkyä myös Ylen toiminnassa.

Merkittävä oli myös päätös lisätä Ylen ulkopuolisia ostoja 30–35 prosenttia. Se on suuri asia. Määräyksellä tähdätään siihen, että ostetaan ohjelmia kotimaisilta yhtiöiltä, vaikka kotimaisuusehtoa ei voi lakiin kirjatakaan. Lisäksi STT:n aseman turvaaminen oli merkittävä neuvotteluvoitto. Tavoite on, että Yle tulisi takaisin STT:n asiakkaaksi tai kansallinen tiedonvälitys turvattaisiin muuten.

Myös ylen rahoitukseen on tulossa muutoksia, kun ylen indeksijäädytys tulee voimaan vaalikauden ajaksi.

Comments are closed.